Tạo mã QR nhanh chóng

Đơn giản, nhanh chóng

Tạo QR nhanh chóng

Bước 1: Loại mã QR

Chọn loại mã bạn muốn tạo.

Bước 2: Nhập thông tin

Điền thông tin chi tiết cho mã QR

Bước 3: Tải mã

Tải mã QR về điện thoại hay máy tính của bạn

Sử dụng!

Steps image

Hỗ trợ

Các loại mã QR

Tạo các loại mã QR phổ biến

Chuyển khoản

Tạo mã QR cho tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản nhanh chóng

Facebook

Mã QR cho tài khoản Facebook của bạn

Website

Mã QR cho website của bạn, giúp khách hàng truy cập website của bạn một cách nhanh chóng

Wifi

Truy cập Wifi nhanh chóng mà không cần nhập mật khẩu với mã QR

Văn bản

Mã QR với nội dung văn bản, truyền tải thông điệp của bạn một cách dễ dàng

Số điện thoại

Mã QR giúp khách hàng thêm số điện thoại của bạn một cách nhanh chóng, không sai sót

QR cho tài khoản ngân hàng

Nhận thanh toán từ khách hàng nhanh chóng với mã QR