· thong tin · 1 min read

Cách tạo mã QR cho Facebook, cho link

Hướng dẫn từng bước tạo mã QR cho Facebook, và cho link

Hướng dẫn từng bước tạo mã QR cho Facebook, và cho link

Bạn đang cần tạo mã QR?

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mã QR cá nhân cho Facebook hay link một cách dễ dàng.

Cách tạo mã QR cho Facebook cá nhân

  1. Truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn, copy link của trang. Nếu bạn không rõ cách truy cập, nhấn vào link này để tới trang cá nhân của bạn.
  2. Truy cập trang Tạo mã QR facebook.
  3. Dán link vừa copy vào ô “Link Facebook” và nhấn “Tạo mã”.
  4. Nhấn “Tải ảnh QR” để tải mã QR của bạn về máy.
  1. Copy link bạn cần tạo mã QR
  2. Truy cập trang Tạo mã QR link.
  3. Dán link vừa copy vào ô “Link Facebook” và nhấn “Tạo mã”.
  4. Nhấn “Tải ảnh QR” để tải mã QR của bạn về máy.

Các sản phẩm để trưng mã QR

Back to Blog