Tạo mã QR để nhận thanh toán

Đơn giản, nhanh chóng

Tại sao dùng mã QR?

Bạn nên dùng mã QR cho cửa hàng, công ty của bạn để tối ưu kinh doanh và tăng doanh thu

Nhận thanh toán bằng mã QR

Bước 1: Tạo mã QR

Tạo mã QR cho tài khoản ngân hàng của bạn

Bước 2: Hiển thị mã

In mã QR của bạn và đặt ở bàn thu ngân.
Hoặc lưu mã QR của bạn vào điện thoại di động.

Bước 3: Thanh toán

Khách hàng quét mã QR của bạn bằng ứng dụng ngân hàng của họ.

Nhận tiền về tài khoản!

Steps image

QR cho tài khoản ngân hàng

Nhận thanh toán từ khách hàng nhanh chóng với mã QR