Đọc thông tin mã QR Ngân hàng

Lấy thông tin ngân hàng và số tài khoản từ mã QR thanh toán từ ảnh trên điện thoại hay máy tính mà không cần quét từ máy khác.

Thông tin tài khoản:

Ngân hàng:
Số TK:
QR Preview

Quét mã QR

Lấy thông tin tài khoản từ mã QR