Tạo mã QR Facebook

Bước 1: Chọn loại mã QR bạn muốn tạo

Bước 2: Nhập thông tin mã QR

Cách tạo mã QR cho Facebook cá nhân

  1. Truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn, copy link của trang. Nếu bạn không rõ cách truy cập, nhấn vào link này để tới trang cá nhân của bạn.
  2. Dán link vừa copy vào ô “Link Facebook” và nhấn “Tạo mã”.
  3. Nhấn “Tải ảnh QR” để tải mã QR của bạn về máy.

Các sản phẩm để trưng mã QR