Tạo mã QR số điện thoại

Bước 1: Chọn loại mã QR bạn muốn tạo

Bước 2: Nhập thông tin mã QR

Cách tạo mã QR cho số điện thoại

  1. Điền số điện thoại và nhấn “Tạo mã”.
  2. Nhấn “Tải ảnh QR” để tải mã QR của bạn về máy.
  3. Bạn có thể dùng hình ảnh QR ở trong điện thoại để bạn bè quét, hoặc in ra.

Các sản phẩm để trưng mã QR