Tạo mã QR mạng wifi

Bước 1: Chọn loại mã QR bạn muốn tạo

Bước 2: Nhập thông tin mã QR

Cách tạo mã QR cho mạng Wifi

  1. Chuẩn bị thông tin mạng của bạn.
  2. Điền các thông tin:
  1. Nhấn “Tải ảnh QR” để tải mã QR của bạn về máy.
  2. Bạn có thể dùng hình ảnh QR ở trong điện thoại để bạn bè quét, hoặc in ra.

Các sản phẩm để trưng mã QR